Arbetslivets Dag

Skånes mötesplats för arbetslivets frågor

Arbetslivets Dag är en mötesplats för arbetslivsintresserade (forskare, studenter, HR-personal, chefer, företagshälsovård, fackliga företrädare, konsulter m fl) kan mötas och ta del av erfarenheter, diskutera och knyta kontakt. När vi möts över professionerna kan vi gemensamt bidra till arbetslivets utveckling.

Dagen arrangeras i samarbete med CTA, Centrum för Tillämpad Arbetslivsforskning och Utvärdering, vid Malmö Högskola. Syftet är att erbjuda en mötesplats i Skåne för att samtala om arbetslivets frågor.

Arbetslivets Dag 2013

Dagens upplägg

Efter kaffe och registrering får du del av tre introducerande föredrag (eller inspel som vi kallar dem), och kan därefter välja mellan tre motsvarande workshopstillfällen. Vi äter gemensam lunch på en restaurang i närheten och därefter återkommer konceptet med tre nya föredrag och workshop. Dagen ger tillfälle till nätverkande och många intressanta samtal!

>> Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad!

Varmt välkommen hälsar styrelsen för Nätverk Arbetslivet

Arbetslivets Dag 2015