ARBETSLIVETS DAG | FÖREDRAG 2015 | PRAKTISKT | ANMÄLAN

Global arbetsplatskultur | Förutsättningar för prestation | Ledarskap för inkludering
Onödigt ledarskap? | Högpresterande > stigma | Tillit som styrning


Mänskliga förutsättningar och behov i en accelererande värld

Inspelet kommer att handla om grundläggande förutsättningar och behov hos människor sett i ljuset av det moderna samhällets krav och förväntningar. Med utgångspunkt i tre olika regleringsnivåer kommer behovet av ”bildbyte” att diskuteras. Vidare kommer betydelsen av att få färdigställa, att klara av och att nöjsamt bidra, att diskuteras. Detta sett ur perspektivet att allt fler har allt mer abstrakta arbeten. Konsekvenser för såväl ledarskap som medarbetarskap tas också upp.

 

Pär Pettersson. Mänskliga förutsättningar.Pär Pettersson. Fil dr psykologi, forskare Kristianstad högskola. Senior partner AGERUS, Psykologisk coach, Tre Kronor Ishockey. Pär har utvecklat AGERUS metod för prestationsutveckling.

Den teoretiska grunden finns i dels den öppna systemteoretiska traditionen, dels i den teoribildning som betonar individens varseblivning, informationsbearbetning, emotioner och tolkningar av omvärlden. Betoningen ligger i relationen mellan person och situation samt de villkor som kan svara upp i riktning mot prestation.