ARBETSLIVETS DAG 2014 | FÖREDRAG 2014 | ANMÄLAN 2014

Jämställdhetsintegrering | Ungdomsarbetslöshet | New Public Management
Styrning av vårdenADHD i arbetslivet | Lean & ledarskap | Härskartekniker


Mellan profession och politik

Tvärprofessionellt arbete beskrivs idag ofta som en förutsättning för en likvärdig vård som sätter patienten i centrum. Det är ett arbetssätt som ställer helt nya krav på arbetets organisering och som utmanar sjukvårdens specialisering och starka professioner.

Presentationen bygger på ett projekt som har bedrivits inom BUP Malmö-Trelleborg under 2012-2013 där målsättningen var att implementera ett vårdprogram för barn- och ungdomar med ADHD i klinisk verksamhet.

I Malmö Högskolas utvärdering av projektet studeras organisatoriska förutsättningar för projektets genomförande:
– Hur styrning med hjälp av vårdprogram förstås av chefer på olika nivåer och av professionella.
– Hur olika organisatoriska logiker kommer till uttryck i denna förståelse och
– Hur dessa i sin tur bidrar till att forma förutsättningar för implementering.

Gunilla Granholm: Nya former för styrning i vården

Gunilla Granholm

Helena Stavreski: Nya former för styrning i vården

Helena Stavreski

Gunilla Granholm är leg psykolog/projektledare vid Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Psykiatri Skåne.

Helena Stavreski är adjunkt i Ledarskap och organisation, Malmö Högskola.  Hon arbetar också med utvärderingsuppdrag med inriktning mot frågor om utveckling och lärande i offentliga organisationer.