ARBETSLIVETS DAG | FÖREDRAG 2015 | PRAKTISKT | ANMÄLAN

Global arbetsplatskultur | Förutsättningar för prestation | Ledarskap för inkludering
Onödigt ledarskap? | Högpresterande > stigma | Tillit som styrning


Massive Entertainment är ett spelutvecklingsföretag med en internationell marknad. På Massive i Malmö arbetar 380 personer från cirka 30 länder. I företagets beskrivning av hur de ser på medarbetarskapet framgår att de ser mångfalden som en styrka och arbetar efter en stark övertygelse om att människor ska bedömas efter vad de bidrar med och inte vem de är, var de kommer ifrån eller vilken titel man har. En ambition som många kan hålla med om, men hur går det till i praktiken? Hur skapar man en global arbetsplatskultur som främjar både glädje, kreativitet och produktivitet? Och hur tampas man med det faktum att de anställda till största delen utgörs av män? Hur kan företaget arbeta för jämställdhet?

 

Jenny Berg Nilson. Global arbetsplatskultur.Jenny Berg Nilson är Senior Vibe Manager på Massive Entertainment i Malmö.

Hennes arbete är att se till att arbetsplatskulturen kan attrahera och behålla de bästa på en global arbetsmarknad.