ARBETSLIVETS DAG 2013 | PROGRAM | FÖREDRAG | ANMÄLAN

Medarbetarenkät | Cybermobbning | Kreativitet | Arbetsmiljö | Metaforer | Fördomar


Medarbetarenkäter är något de flesta av oss har erfarenhet av, men vad gör vi egentligen med dem i våra organisationer och vad gör de med oss? Detta utforskas just nu i ett forskningsprojekt.

Syftet med projektet är att beskriva hur medarbetarundersökningar genomförs i praktiken och hur medarbetare, chefer och konsulter förstår och ger mening åt sina erfarenheter i samband med denna praktik. Projektet intresserar sig särskilt för vilka utmaningar medarbetare och chefer på olika nivåer ställs inför när de skall tolka undersökningar och översätta informationen i medarbetarundersökningarna till praktiska handlingsplaner och konkret kunskap som kan användas för utveckling av verksamheten.

I projektet ingår också att på ett organisatoriskt plan studera vilken betydelse medarbetarundersökningar har för maktbalansen mellan ledning och medarbetare.


Magnus Larsson

Magnus Larsson

Fil dr
Institut for Organisation, Copenhagen Business School

 

 

 

Robert Holmberg

Robert Holmberg

Fil dr
Institutionen för psykologi, Lunds universitet