ARBETSLIVETS DAG | FÖREDRAG 2015 | PRAKTISKT | ANMÄLAN

Global arbetsplatskultur | Förutsättningar för prestation | Ledarskap för inkludering
Onödigt ledarskap? | Högpresterande > stigma | Tillit som styrning


Jenny Berg Nilson. Global arbetsplatskultur.Global arbetsplatskultur

Jenny Berg Nilson. Senior Vibe Manager på Massive Entertainment i Malmö. Hennes arbete är att se till att arbetsplatskulturen kan attrahera och behålla de bästa på en global arbetsmarknad.

Global arbetsplatskultur
Hur skapar man en arbetsplatskultur anpassad till över 30 nationaliteter på en och samma arbetsplats, och som främjar både glädje, kreativitet och produktivitet?

Läs mer om:
Global arbetsplatskultur


Pär Pettersson. Mänskliga förutsättningar.Förutsättningar för prestation

Pär Pettersson. Fil dr psykologi, forskare Kristianstad högskola. Senior partner AGERUS, Psykologisk coach, Tre Kronor Ishockey. Pär har utvecklat AGERUS metod för prestationsutveckling.

Förutsättningar för prestation
Om grundläggande förutsättningar och behov hos människor sett i ljuset av det moderna samhällets krav och förväntningar.

Läs mer om:
Mänskliga förutsättningar


Christian Tangkjaer. TIllit som styrning.Tillit som styrning

Christian Tangkjaer. Lektor och prodekan vid Copenhagen Business School och har sedan 90-talet forskat kring styrning och ledning av offentlig sektor.

Tillit som styrning
I Danmark har man i en rad olika verksamheter provat att använda tillit som grund för styrningen av den offentliga sektorn. Vad innebär det att styra med tillit som grund? Och vad innebär det inte? Går det att byta från system som har en inbyggd idé om misstro till att styra med tillit som princip istället?

Läs mer om:
Tillit som styrning


Ledarskap för inkluderingCecilia Sahlström. Integration.

Cecilia Sahlström. F d poliskommissarie, sedan 2011 egen företagare. Cecilia arbetar med organisations- och ledarskapsutveckling, bemötandefrågor och konflikthantering, men dessutom med integrationsprojekt för flickor/unga kvinnor och deras mödrar.

Ledarskap för inkludering – tankar om integration
Vad kan vi – det civila samhället – göra för att människor ska känna sig välkomna till vårt land?

Läs mer om:
Integration


Johan Alvehus. Onödigt ledarskap.Onödigt ledarskap

Johan Alvehus. Lektor vid Högskolan i Kristianstad och Lunds universitet. Hans forskning handlar om ledning och styrning i professionell verksamhet, och i hans bok 4 myter om professionella organisationer diskuteras och ifrågasätts mycket av det vi tar för givet.

Det onödiga ledarskapet?
Behövs verkligen ledarskap? Och vad betyder det egentligen när vi efterfrågar ledarskap? Varför är vi så entusiastiska inför att ge upp vårt självbestämmande? Och är det egentligen så bra för organisationer?

Läs mer om:
Onödigt ledarskap


Anders Gustafsson. Högpresterande > stigma.Högpresterande > stigma

Anders Gustafsson. Attitydambassadör för (H)järnkoll och berättar om sin resa från årskort på SAS, till botten och vidare. Han har en bakgrund inom systemvetenskap, ekonomi, investeringar, projektledning och utbildning.

Från högpresterande till skuld, skam och stigma
Hur tänker Du som ledare kring rekrytering av personer som är öppna med sitt funktionssätt och ett hål i sitt CV? Hur har jag gått vidare och vilket stöd har jag fått?

Läs mer om:
Högpresterande > stigma