ARBETSLIVETS DAG 2014 | FÖREDRAG 2014 | ANMÄLAN 2014

Jämställdhetsintegrering | Ungdomsarbetslöshet | New Public Management
S
tyrning av vårdenADHD i arbetslivet | Lean & ledarskap | Härskartekniker


Hur förstår och hanterar vi New Public Management i den offentliga sektorn?

I samband med DNs publicering av Maciej Zarembas reportage (2013) kring den svenska sjukvården blossade debatten om ekonomisk styrning upp och fick en bred uppmärksamhet i Sverige. Det hävdas att svensk offentlig sektor genomgår ett systemskifte i det tysta där ekonomiskt tänkande utkonkurrerar verksamheters kärnkompetens.

Vården och skolan framhålls oftast som särskilt utsatta. Lönsamhetsberäkningar, omdefiniering av elever/studenter till kunder och effektivitetsvärdering av hur offentliga medel används dominerar den offentliga debatten.

Samhällsvetenskaplig forskning har sedan 90-talet diskuterat de förändringar som synts inom den offentliga sektorn. Det nya fokus på kvantitet, styrning och produktivitet som observerats har kommit att kallas New Public Management, vanligen förkortat NPM. Många forskare har framhållit de negativa konsekvenserna. Jens Stillhof Sörensen, universitetslektor i Freds- och Utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet, hävdar till och med att NPM är ett steg i att demolera den moderna demokratiska rättsstaten. Från ett ideologiskt perspektiv utgör NPM en motpol till den legalt inriktade byråkratin som under större delen av 1900-talet varit central för offentlig förvaltning.

Tom S. Karlsson, doktorand Ekonomihögskolan. New Public ManagementTom S. Karlsson är doktorand på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och har inom ramen för sin doktorsavhandling – som planeras att läggas fram under maj 2014 – studerat hur den inneboende konflikten mellan ständig effektivisering och bibehållen rättssäkerhet kommit att påverka sättet som chefer skapar mening kring styrning i offentlig sektorn. Fokus har legat på det förändringsarbete som Försäkringskassan gjort under perioden 2005-2013.

Läs mer om Tom S. Karlsson här.