ARBETSLIVETS DAG 2014 | FÖREDRAG 2014 | ANMÄLAN 2014

Jämställdhetsintegrering | Ungdomsarbetslöshet | New Public Management
Styrning av vårdenADHD i arbetslivet | Lean & ledarskap | Härskartekniker


Är jämställdhetsintegrering vägen eller målet?

Jämställdhetsintegrering är den officiella metoden för att skapa jämställdhet i organisationer sedan mitten av 1990-talet. Ändå väcker det debatt när förändringsarbete inleds för att skapa mer jämställda arbetsplatser och jämställd service.

2011 september beslutade Malmö stad att jämställdhetsintegrera hela verksamheten, både ur ett arbetsgivar- och medborgarperspektiv. Efter två år har arbetet kommit igång men utvecklingsplanens mål är vaga och för vissa förvaltningar svåra att nå, samtidigt finns det andra som redan nått längre i sitt sätt att arbete. Hur framgångsrikt är det att arbeta med jämställdhetsintegrering? Är det målen i sig som är det viktiga? Behöver perspektivet vidgas?

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering - Malmö Stad

Anders Eriksson, planeringssekreterare, Stadskontoret, Malmö stad. Läs mer här.

Christina Scholten är fil. dr. i kulturgeografi och ekonomisk geografi och anställd vid CTA, Malmö Högskola. Hon har framför allt kompetens inom jämställdhet, regional utveckling och planering.

Christina Scholten - Jämställdhetsintegrering

Christina Scholten – Jämställdhetsintegrering. Bild från www.mah.se/cta

CTA skriver på sin hemsida:

När Rebecka Forssell och Christina Scholten presenterade sin rapport för Malmö stad om jämställdhetsintegrering så var intresset från media stort. Läs i Sydsvenskan, iSkånska Dagbladet och på sidan sex i tidningen City vad de skrev om rapporten.