Vi bjuder här på dokumentation från Arbetslivets Dag den 4 april 2013 för dig som vill minnas tillbaka, eller för dig som inte kunde närvara den här dagen. Den första filmen är från introduktionen av dagen och den är ca 4½ minut lång. Därefter kommer länkar till dokumentation från varje föredrag, och länkar till externa sidor som skrivit om dagen.

Håll till godo! :-)

Dokumentation från Arbetslivets Dag 2013

Här hittar du en samling inlägg där vi har lagt ihop en sammanfattning från varje föredrag med i förekommande fall PowerPoint och videofilm. Foton av Viveka Eriksson, Damjournalen.


Robert Holmberg, fil dr vid Instutionen för psykologi, Lunds universitet

 

Medarbetarenkäter
– vad gör vi med dem och vad gör de med oss?

Robert Holmberg, fil dr
Institutionen för psykologi, Lunds universitet.

 


Rebecka Forssell och Sandra Jönsson

 

Cybermobbning i arbetslivet

Sandra Jönsson, fil dr psykologi
Rebecka Forssell, doktorand urbana studier
Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering
Malmö högskola

 


Farida Rasulzada, kreativitetsforskare

 

Den kreativa organisationen

Farida Rasulzada, kreativitetsforskare
biträdande lektor
Institutionen för psykologi, Lunds Universitet

Sydsvenskan: Kreativitet ger krya medarbetare

 


Lisbeth Rydén, forskare/konsult inom psykosocial arbetsmiljö

 

Diskursiva arbetsmiljörisker – en ny dimension i riskbedömningen

Lisbeth Rydén, forskare och konsult
Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, Malmö högskola /
Kommunförbundet Skåne / EllErr konsult

skolutveckling.net: Diskursiva arbetsmiljörisker

 


Stefan Larsson, Rättssociologiska institutionen/Internetinstitutet Lund

 

Gårdagens metaforer i dagens arbetsliv?
Om hur digitalisering utmanar vårt sätt att förstå arbete

Stefan Larsson, Postdokforskare
Rättssociologiska enheten, Lunds universitet / Föreståndare för Internetinstitutet vid Lunds universitet (LU)

 


Jeanette Larsson, polis och konsult 

Fördomar och mod i arbetslivet
Högt i tak – men var har vi lagt golvet?

Jeanette Larsson, polis och konsult
Carpe Courage

Carpe Courage om Arbetslivets Dag

 


Annan skriven dokumentation

 


Bambuser

Bambuser är korta små klipp som sändes direkt via webben under dagen, mest att betrakta som teasers och inte dokumentation egentligen. En del är väldigt korta med anledning av att kameraskötaren behövde rycka ut med andra uppgifter samtidigt. Bättre planering nästa år. :)

 


Har du sett något skrivet om Arbetslivets Dag 2013 som vi har missat här? Bloggat själv?

Vi lägger gärna till det här i så fall!

Skicka ett mail till maria@arbetslivet.se med ditt tips.