ARBETSLIVETS DAG 2013 | PROGRAM | FÖREDRAG | ANMÄLAN

Medarbetarenkät | Cybermobbning | Kreativitet | Arbetsmiljö | Metaforer | Fördomar


Obs!

Detta föredrag har dessvärre utgått och ersätts av Fördomar och mod i arbetslivet.

/Planeringsgruppen

 


Vi är alla sprungna ur vår generation och det har självklart präglat oss. Antagligen mer än vad vi tror. Det finns mycket forskning kring varför de olika generationerna agerar och tänker som de gör och vad det är som har lagt grunden för deras värderingar och referensramar.

Varför finns det något som heter ”The Little Emperor Syndrome”? Hur hanterar man den tysta generationen och deras sätt att tänka och handla? Hur vill 90-talisterna bli ledda? Hur motiverar man en 50-talist? Hur kommunicerar man med 60-talisterna?

Kunskapen om de olika generationernas värderingar, referensramar och världsbild ger bra förutsättningar för att lyckas. Det räcker dock inte. Att kunna implementera denna kunskap i verksamheten och hos personalen är nyckeln till utveckling. Hur kan vi då använda oss av denna kunskap för att skapa en effektivare arbetsplats med färre konflikter och en utvecklande miljö?


Julia Cornu

Julia Cornu

Julia Cornu är organisationskonsult och entreprenör. 
Hon äger och driver bolaget Cornu Group AB och är även ägare till Sofiedals Golfkrog. Julia är också utvecklingsstrateg för konceptet Medlemsutveckling som är experter inom civilsamhället och idéburen sektor. Ledarskapsfrågor är nyckeln till utveckling av alla organisationer oavsett bransch och uppdrag och därför är detta ett ämne som ligger henne oerhört varmt om hjärtat.

Läs mer:

http://cornugroup.se/generation-next/