ARBETSLIVETS DAG 2013 | PROGRAM | FÖREDRAG | ANMÄLAN

Medarbetarenkät | Cybermobbning | Kreativitet | Arbetsmiljö | Metaforer | Fördomar


Arbetslivets Dag bjuder på sammanlagt sex korta föredrag som introducerar de sex olika teman, varav du får tillfälle att diskutera två av dem djupare under våra workshopstillfällen.

 

 • Rebecka ForssellSandra JönssonTuija MuhonenCybermobbning i arbetslivet
  Tuija Muhonen, Sandra Jönsson, Rebecka Forssell
  Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering
  Malmö högskola
 • Farida RasulzadaDen kreativa organisationen
  Farida Rasulzada, kreativitetsforskare
  biträdande lektor
  Institutionen för psykologi, Lunds Universitet
 • Stefan LarssonGårdagens metaforer i dagens arbetsliv?
  Om hur digitalisering utmanar vårt sätt att förstå arbete
  Stefan Larsson, Postdokforskare
  Rättssociologiska enheten, Lunds universitet Föreståndare för Internetinstitutet vid Lunds universitet (LU)