ARBETSLIVETS DAG 2014 | FÖREDRAG 2014 | ANMÄLAN 2014

Jämställdhetsintegrering | Ungdomsarbetslöshet | New Public Management
S
tyrning av vårdenADHD i arbetslivet | Lean & ledarskap | Härskartekniker


Lean ledarskap; Finns det? Och om det finns – vad är det?

Maria Lindqvist och Lena Lundh från Lean Support på Skånes Universitetssjukhus, Region Skåne delar med sig av sina erfarenheter av hur ledarskapets villkor förändras allteftersom leanarbetet utvecklas – svårigheter, möjligheter och fallgropar. De säger så här om sitt inspel på Arbetslivets Dag: 

Vi bjuder på en resa i ord och bild tillbaka till framtiden. Resan tar avstamp i arbetssätt definierade av tydliga principer i riktning mot respekt för människan.

Hållplatser på vägen;
Delaktighet
Närvaro
Träning
Kultur
Uthållighet

Lean ledarskap Susanne och Maria LindqvistMaria Lindqvist, leanstrateg, SUS, Malmö

Susanne Magnusson, enhetschef på Cytostatikamottagningen, SUS, Malmö

Lean Supportteamet har arbetat sedan 2007 och fungerar som interna konsulter för att stödja chefer och medarbetare vid införandet av lean healthcare vid sjukhuset.

Läs mer:

Lean Healthcare
Om hur Skånes Universitetssjukhus arbetar med lean

Länk till en film där Lena Lundh intervjuas av Jesper Aspegren
Inspelad i samband med en konferens. Fler filmer finns att se på hemsidan om du klickar dig vidare där.

Kontaktuppgifter för Lean Support