ARBETSLIVETS DAG | FÖREDRAG 2015 | PRAKTISKT | ANMÄLAN

Global arbetsplatskultur | Förutsättningar för prestation | Ledarskap för inkludering
Onödigt ledarskap? | Högpresterande > stigma | Tillit som styrning


De senaste decennierna har mätandet och kontrollerandet av vad som sker i den offentliga sektorn ökat nästan explosionsartat. Ambitionen har varit att genom ökad marknadsorientering, kundfokus, resultatmätning och kontroll åstadkomma ”bättre kvalitet för mindre pengar” men på många ställen har det visat sig att det istället har blivit ”sämre kvalitet för mer pengar”.

Enligt en dansk bok Tillid på bundlinjen beror det på att principerna bakom NPM har tillämpats i så hög grad att de har blivit kontraproduktiva, särskilt i kombination med det hierarkiska system som råder inom offentliga sektor. Tillsammans har de båda principerna skapat ett växande regelverk och  en misstro mellan aktörerna i systemet.

I Danmark har man därför – i en rad olika verksamheter – provat att istället använda tillit som grund för styrningen av den offentliga sektorn. Men, vad innebär det att styra med tillit som grund? Och vad innebär det inte? Går det att byta från system som har en inbyggd idé om misstro till att styra med tillit som princip istället?

 

Christian Tangkjaer. Tillit som styrning.Christian Tangkjaer är lektor och prodekan vid Copenhagen Business School och har sedan 90-talet forskat kring styrning och ledning av offentlig sektor.

Läs mer om och av Christian Tangkjaer >>