ARBETSLIVETS DAG | FÖREDRAG 2015 | PRAKTISKT | ANMÄLAN

Global arbetsplatskultur | Förutsättningar för prestation | Ledarskap för inkludering
Onödigt ledarskap? | Högpresterande > stigma | Tillit som styrning


Ledarskap för inkludering – tankar om integration

I en globaliserad värld, är det oundvikligt att människor från andra delar av världen också kommer till Sverige. En del av dem flyttar hit på grund av arbete och av fri vilja, andra är återvändande svenskar och ytterligare andra flyr för sina liv från sitt hemland till Sverige.

Den sistnämnda gruppen är också den som har det svårast – inte enbart på grund av de trauman de har upplevt och bär med sig, utan också för att många av dem som flyr från krig kommer från länder utanför Europa och upplevs därför som mer främmande av oss ”svenskar”. Risken att de aldrig känner sig som en del av Sverige, är därför också stor.

Så, vad kan vi – det civila samhället – göra för att dessa människor ska känna sig välkomna till vårt land? Gnosjö och i Vimmerby är två goda exempel på hur invånarna med enkla medel skapat möjligheter till verklig integration och utveckling för alla. En längre introduktion hittar du på: www.lyftkreativt.se

 

Cecilia Sahlström. Integration.

Cecilia Sahlström, f d poliskommissarie och sedan 2011 egen företagare. Cecilia arbetar med organisations- och ledarskapsutveckling, bemötandefrågor och konflikthantering, men dessutom med integrationsprojekt för flickor/unga kvinnor och deras mödrar. Läs mer: http://investorbycrowd.se/sv/offering/126

Kontaktuppgifter
0767-806780
cecilia@lyftkreativt.se
www.lyftkreativt.se