ARBETSLIVETS DAG 2013 | PROGRAM | FÖREDRAG | ANMÄLAN

Medarbetarenkät | Cybermobbning | Kreativitet | Arbetsmiljö | Metaforer | Fördomar


Hur skapar man innovativa organisationer? Vad uppnår en organisation när den ger personalen utrymme att vara kreativ och innovativ?

Detta är vad Farida kommer att prata om. Hon pekar på hur kommunikation, ledarskap, medarbetare och kunder kan påverka både utvecklingen och resultatet.


Farida RasulzadaFarida Rasulzada

Biträdande lektor, Institutet för psykologi, Lunds Universitet
www.farida.se