ARBETSLIVETS DAG 2013 | PROGRAM | FÖREDRAG | ANMÄLAN

Medarbetarenkät | Cybermobbning | Kreativitet | Arbetsmiljö | Metaforer | Fördomar


Om hur digitalisering utmanar vårt sätt att förstå arbete

Metaforer är fundamentala för hur vi tänker eller förstår abstrakta saker som organisationer och arbetslivets utformning. Detta påverkar även hur lagstiftningar ser ut och arbetsplatser administreras, vilket blir speciellt intressant och relevant i tider av snabb förändring.

Den tekniskt relaterade och uppkopplade digitalisering som pågår på bred front i samhället idag, bland annat i termer av folks deltagande i sociala medier, individualiserade nyhetsflöden och uppbrytande av traditionella uppdelningar mellan det privata och det offentliga, utgör på flera sätt en sådan förändrande kraft som både utmanar eller ställer koncepten på ända. Samtidigt är vi beroende av att förstå nya företeelser utifrån gamla begrepp, eftersom vår tolkningsram alltid är erfarenhetsbaserad, dvs. beroende av vad vi sett förut. Vilket har både sina för- och nackdelar.

Utifrån digitaliseringsperspektivet kan vi därmed ställa oss frågan: i vilken grad är det dags att omformulera eller tänka nytt i hur arbetslivet är organiserat, reglerat eller administrerat? Fungerar de traditionella bilder och metaforer vi har för att beskriva, organisera och reglera arbetslivet av idag?


20130122-194852.jpgStefan Larsson

Postdokforskare på Rättssociologiska enheten, Lunds universitet
Föreståndare för Internetinstitutet vid Lunds universitet (LUii)

Länkar
www.luii.lu.se
www.cybernormer.se