ARBETSLIVETS DAG 2014 | FÖREDRAG 2014 | ANMÄLAN 2014

Jämställdhetsintegrering | Ungdomsarbetslöshet | New Public Management
Styrning av vårdenADHD i arbetslivet | Lean & ledarskap | Härskartekniker


Finns det ett samband mellan ungdomsarbetslöshet och socialt kapital?

Arbetslösheten bland ungdomar i Sverige är tre gånger högre än bland 25-64-åringar. Denna så kallade relativa ungdomsarbetslöshet har varit ökande i Sverige under hela 2000-talet.

Peter Håkansson menar att de vanligt förekommande förklaringarna, som t.ex. höga ingångslöner eller strikta trygghetslagar, inte kan förklara den ökande relativa ungdomsarbetslösheten. Istället måste vi titta på vilken roll ungdomarnas kontakter och nätverk samt den svenska övergångsregimen (övergången från skolan till arbetsmarknaden) har för sannolikheten att få jobb.

Peter Håkansson, fil dr ekonomisk historia. Hur förklarar vi ungdomsarbetslöshet?

Peter Håkansson är fil. dr i ekonomisk historia och verksam vid CTA, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, vid Malmö högskola. Han disputerade år 2011 på avhandlingen Ungdomsarbetslösheten – om övergångsregimer, institutionell förändring och socialt kapital. Hans forskningsintresse rör sig i gränslandet mellan civilsamhällets och utbildningssektorns betydelse, socialt kapital samt institutionell förändring. För närvarande arbetar Håkansson även med Folkbildningsrådets projekt om studieförbundens kulturprogram. Mer om Peter Håkansson här.

Peter Håkansson gästade Sydnytts studio den 14 januari 2014.
Se inslaget ”Därför är föreningslivet viktigt” här!

Petewr Håkansson på Sydnytt 14 januari 2014