ARBETSLIVETS DAG | FÖREDRAG 2015 | PRAKTISKT | ANMÄLAN

Global arbetsplatskultur | Förutsättningar för prestation | Ledarskap för inkludering
Onödigt ledarskap? | Högpresterande > stigma | Tillit som styrning


Ledarskap framstår idag som något av en generallösning på organisationers problem: med mer och bättre ledarskap ska verksamheten, antas det, bli effektivare, lönsammare och mer kreativ. Chefer skickas på chefskurser och ska lära sig vara mer entusiasmerande, mer teambyggande och skickligare på att utveckla personal och verksamhet. Samtidigt blir arbete – antas det – mer kunskapsintensivt, mer kreativt, mer självständigt – mer individualiserat. Med det i åtanke kan man undra – behövs verkligen ledarskap? Och vad betyder det egentligen när vi efterfrågar ledarskap? Varför är vi så entusiastiska inför att ge upp vårt självbestämmande? Och är det egentligen så bra för organisationer?

 

Johan Alvehus. Det onödiga ledarskapet.Johan Alvehus är lektor vid Högskolan i Kristianstad och Lunds universitet. Hans forskning handlar om ledning och styrning i professionell verksamhet, och i hans bok 4 myter om professionella organisationer diskuteras och ifrågasätts mycket av det vi tar för givet om ledning och styrning. Han har precis på börjat ett treårigt forskningsprojekt kring läraryrkets professionalisering och förstelärarreformen.

Han återfinns enklast på mail johan.alvehus@hkr.se eller Twitter @jalvehus